Cikgu Blogging About Education In Malaysia

Guru Malaysia blog tentang murid dan guru di sekolah.

Penilaian Pelaksanaan PPSMI 2008

Program Pemantauan & Penilaian Pelaksanaan PPSMI
2008–2010 (Fasa2)

Mesyuarat Khas PPSMI yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada tahun 2007 telah memutuskan penyelidikan dan penilaian PPSMI hendaklah dijalankan secara menyeluruh di semua sekolah rendah dan menengah. Sehubungan dengan itu, satu pasukan petugas yang dianggotai oleh bahagian-bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah ditubuhkan untuk menjalankan Program Pemantauan dan Penilaian Pelaksanaan PPSMI 2008 – 2010. Tujuan program adalah untuk menilai pelaksanaan, mencadangkan penambahbaikan dan memacu kemajuan bagi memantapkan dasar PPSMI.

Program ini melibatkan pengutipan data melalui soal selidik semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains, Matematik dan Teknikal. Pengutipan data dilaksanakan sebanyak dua kali setahun, iaitu pada minggu ketiga April dan minggu ketiga Oktober, bermula dari tahun 2008 hingga tahun 2010.

Semua guru yang terlibat dalam pengajaran PPSMI dikehendaki membuat tindakan susulan berdasarkan item soal selidik sebelum penilaian seterusnya. Cikgu adalah dipohon untuk menjawab SEMUA item yang terkandung dalam soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas. Segala maklumat yang cikgu berikan adalah SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan penambahbaikan program PPSMI.

Cikgu boleh mendapatkan maklumat dan borang dengan link ini. Sekian.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 4, 2008 by in Berita and tagged .
%d bloggers like this: