Cikgu Blogging About Education In Malaysia

Guru Malaysia blog tentang murid dan guru di sekolah.

Pengubahsuaian PTK 2009

Pengubahsuaian Penilaian Tahap Kecekapan

Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009 tertakluk kepada Lembaga Penilaian Kompetensi (LPK) bagi membolehkan agensi pelaksana membuat persediaan sewajarnya tetapi tidak lewat dari 1 Julai 2009.

1. Kelonggaran syarat menduduki PTK bagi pegawai yang memangku, yang dipinjamkan atau ditukar sementara.

2. Kedudukan PTK bagi pegawai yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan lain, boleh mengguna pakai kelulusan PTK skim sebelumnya.

3. LPK boleh memberi kebenaran kepada pegawainya untuk menduduki PTK di Kementerian/Negeri/Agensi yang lain mengikut syarat yang ditetapkan.

4. Mewajibkan soalan Pengurusan Kewangan dalam PTK merangkumi 10% hingga 20% dari komponen.

5. Peningkatan komitmen menduduki PTK, memperbaiki keputusan Aras III ke aras IV, diberi peluang sekali sahaja untuk berbuat demikian di Tahap Kecekapan berkenaan. Penangguhan menduduki PTK, pegawai memohon tetapi tidak hadir PTK. LPK boleh menangguhkan pegawai menduduki PTK 12 bulan, jika tanpa alasan yang munasabah.

6. Perubahan bentuk keputusan komponen penilaian dalam bentuk gred. Gred A,B,C,D. Kombinasi keputusan komponen, prinsip aras terendah, (A+B = Aras III / C+D= Aras I / A/B+D = Aras II).

7. Pemanjangan Nilai Taraf boleh diterima untuk diguna pakai oleh LPK Kementerian/Negeri/Agensi yang lain sekiranya mempunyai kelayakan dan skim yang sama.

8. Penyelarasan Program Bimbingan PTK dengan latihan jabatan. Ketua Jabatan menstrukturkan semula program persediaan PTK supaya lebih sistematik dan dijadikan sebagai modul dalam program latihan jabata yang berterusan.

Respon KKGLMSM: KKGLMSM berpandangan tidak ada denda / penalti kepada pegawai yang gagal untuk menduduki PTK. Jangan nafikan hak pegawai perkhidmatan awam yang menduduki PTK.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 26, 2009 by in Cikgu and tagged .
%d bloggers like this: