Cikgu Blogging About Education In Malaysia

Guru Malaysia blog tentang murid dan guru di sekolah.

Skim Gaji Dan Skim Perkhidmatan Guru

KPM Perlu Kaji Semula Skim Gaji & Skim Perkhidmatan Warga Pendidikan Secara Menyeluruh

Prestasi pelajar diberi keutamaan. Guru perlu menghadapi perubahan masa kini khasnya kehendak KPM dan Ibu bapa agar pelajar mencapai pendidikan berkualiti bertaraf global. Ekspektasi ini merupakan satu tekanan dan cabaran bagi guru.

Namun demikian, guru tetap komited dan berusaha melaksanakan perancangan strategik yang termaktub di dalam Laporan NKRA 1 Malaysia, Rancangan Malaysia Ke-10 dan Wawasan 2020. Guru menjalankan tugas tetapi kebajikan dan laluan kerja pun harus diberi perhatian khas.

KPPK/NUTP telah dimaklumkan oleh pihak JPA, bahawa pegawai-pegawai sedang membuat kajian menyemak semula skim gaji dan perkhidmatan penjawat awam secara keseluruhannya.

Pihak KPPK/NUTP telah mengemukakan Memorandum Skim Gaji Bersepadu untuk Profesion Keguruan dam Memorandum Memartabatkan Profesion Keguruan serta Kertas Cadangan Guru Senior Naik Gred/ Naik Gred Turun Gaji. Antara intipati Memorandum-Memorandum Guru ialah:

1) Mansuhkan gaji matrik.
2) Kembali ke Skim Jawatankuasa Kabinet (JKK) gaji sebaris dengan sekatan /BAR.
3) Guru hadir kursus boleh menikmati 3 kenaikan gaji.

Berita dari NUTP Bulan Mac

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 23, 2011 by in Skim Gaji Guru and tagged , .
%d bloggers like this: